BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      

Volwassenes

 • Nie-Versorging Verblyf in deelkamer                                                  R 1540-00 pm

 • Nie-Versorging verblyf in Enkelkamer                                                            R 3080-00 pm

 • Verblyf met 12 uur per dag versorging bystand                                          R 4230-00 pm

 • Verblyf met 24-uur per dag Versorging bystand                                         R 6180-00 pm

 • Daar is 20% spesiale tarief beddens volgens kriteria en word bereken volgens glyskaal van inkomste.  Bewys van inkomste en bankstate word vereis wanneer aansoek gedoen word.

 

Dienste 

 • Verblyf met etes ingesluit aan bejaarde en Gestremde Persone

 • Verblyf met Versorging bystand aan bedlêende, Psigies, & Fisies inwoners

 • Gestremde asook Verstandelike Gestremde Persone

 • Verblyf met Versorging bystand aan Alzheimer & Demensia persone

 

Ondersteunings Dienste

 Opgeleide geregistreerde Verpleegkundige,  Apteker Assistant, Maatskaplikewerker & Gesondheidswerkers

 • Psigiese & Geestelike ondersteuning en advies

 • Liefde, omgee en deernis vir inwoners