BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      

TOELATINGS VEREISTES

NB:  ATHALIA UITREIK IS NIE ‘N MEDIESE FASILITEIT MAAR VERSKAF VERBLYF MET VERSORGING BYSTAND

GEEN ALKHOL EN/OF DWELM GEBRUIKERS WORD GEHUISVES - OORTREDERS WORD DADELIK GEDISIPLINEER

Die volgende dokumente moet saam met die aansoek ingehandig word.

  • Volledig voltooide Athalia Verblyf Aansoekvorm  

  • Voltooide Betaalooreenkoms

  • Afskrif van Aansoeker se ID dokument

  • Afskrif van rekenpligtige se ID dokument  - persoon verantwoordelik vir betaal van losiesrekening

  • Bankstate – 3 maande  van aansoeker

  • Bankstate – 3 maande van rekenpligtige wat verantwoordelik is vir betaal van losiesrekening.

  • Gekleurde Kop en Skouer foto van Aansoeker of elektroniese foto per whatsup of sms

  • NB: Mediese verslae: Alle dokters:- kliniek:- hospitaal Verslae

  • AANSOEKVORM KAN AFGELAAI WORD BY DIE VOLGENDE SKAKEL: 2018%20ATHALIA%20AANSOEK%20VIR%20VERBLYF%202018.docx

 

BETAAL OPSIES

1.     Debietorder vir betaling van losies

2.     Kontant by Hoofkantoor - Athalia kwitansie word uitgereik as bewys van betaling  (Debiet order word aanbeveel)

3.     EFT - Bewys van betaling moet aan Hoofkantoor gestuur word by finansies@athalia.co.za 

Debietorder kan afgelaai word by die volgende skakel: