BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      

REGISTRASIE BESONDERHEDE

Athalia Uitreik is 'n nie-winsgewende organisasie.

NPC 2013/023023/08

NPO 198 704