BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      

VISIE
Athalia Uitreik se Visie is vir solank daar ‘n vraagstuk is na behuising vir minderbevoorregtes om soveel moontlik huise te open as wat nodig is om die nood vir bekostigbare verblyf in ‘n veilige skoon omgewing met voedsame etes aan te spreek. Om hoë gehalte bekostigbare verblyf met versorging bystand te bied aan persone wat versorging benodig

MISSIE
Om vir bejaardes en gestremde persone wat weens die huidige ekonomiese omstandighede nie meer menswaardig vir hulself kan sorg, ’n uitkoms en heenkome te bied.
 

Om 'n veilige hawe te skep waar Athalia bejaardes en gestremde persone in ‘n skoon netjiese omgewing sonder finansiële bekommernis kan bly en hul goue jare geniet.
 

Om Christelike beginsels te handhaaf en so te alle tye stabiliteit te vestig.
Bedlêende inwoners weer ‘n doel in die lewe te gee, hul te mobiliseer, met basiese oefeninge te help asook hul uit die bed na buite te neem, hoewel met beperkte apparaat en hulpmiddels.

 

INWONER GETUIENISSE