BEHUISING VIR BEJAARDES ASOOK VERSORGING BYSTAND BESKIKBAAR / ELDERLY ACCOMMODATION WITH CARING ASSISTANCE AVAILABLE

ATHALIA UITREIK IS NIE 'N MEDIESE SENTRUM NIE EN BIED SLEGS VERSORGING BYSTAND / ATHALIA OUTREACH IS NOT A MEDICAL FACILITY WE ONLY PROVIDED MEDICAL ASSISTANCE.     

AFDELINGS KONTAKBESONDERHEDE

 SECTION CONTACT DETAILS

____________________

ALGEMEEN KANTOOR NAVRAE 

GENERAL OFFICE ENQUIRIES:


____________________


LEONIE DU PLESSIS

____________________051 5221131

Sel 061 281 0024

admin@athalia.co.za

 

NAVRAE  

ENQUIRIES:

INWONERSAKE 

RESIDENTS MATTERS
REKENINGE / ACCOUNTS


SARIE ELS

LEONIE DU PLESSIS

SARIE ELS

PIETER COETZEE


051 5226089

0798266363

navrae@athalia.co.za

admin@athalia.co.za

---

051 5226089

0798266363

navrae@athalia.co.za

finansies@athalia.co.za


KANTOOR BESTUURDER

OFFICE MANAGERPIETER COETZEE
Sel 072 735 0655

051 5226089

finansies@athalia.co.za 


DIREKTEUR AAN HOOF VAN VERSORGING BYSTAND

DIRECTOR HEAD OF CARING ASSISTANCEANNéLIZE VAN DER WALT051 522 1131

Sel/Cell 0728381088   

epos annelize@athalia.co.zaVERSORGING EN PASIENTE NAVRAE 

CARING & PASIENT CARE
SR. RIKA VOSLOO051 5226089

Sel 071 611 6843APTEEKDIENSTE

 (Voorskrif Medikasie):JUDY HOFMEYR


TEL: 051 5221131 / 051 5226089

apteekdienste@athalia.co.za


Maatskaplike Dienste


 

Jacques Brits  


 

 

Sel 074 411 9524

maatskaplik@athalia.co.za


Personeel Aangeleenthede: 


Angelique Coetzee


051 522 1131

Sel 074 412 1441

                DONASIES EN FONDSINSAMELINGS

Ans Coetzee

SEL 0824676471

ans@athalia.co.za

 

VERVOER AFDELING

VERVOER VIR OPLAAI VAN SKENKINGS & DONASIES
Pieter CoetzeeSel 072 735 0655 

finansies@athalia.co.za

.

    KANTOOR ADRES / OFFICE ADRESS

ROSELAAN 87, WILGEHOF BLOEMFONTEIN   9301   

87 ROSE AVENUE, WILGHEOF, BLOEMFONTEIN 9301


      

Die maklikste manier om met ons in kontak te kom is deur die vorm te voltooi of direk met personeellid te skakel

The easiest way to make contact is by completing the form below otherwise contact the staff member directly.


Mail
Call
Map
About