BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      

Neem die vrymoedigheid om ons te kontak!

Die maklikste manier om met ons in kontak te kom is deur die vorm te voltooi.

Gasteboek

Juanita Du Plooy
14/11/19 08:28:49
Kontak my asb indien u vrywilligers benodig, ek sal graag help
Ans Coetzee
17/04/18 20:11:42
kontak my asb

Rig navrae aan: 

Hoofkantoor:   Anirle de Meyer Algemene Bestuurder Tel 051 5226089 / 051 5228668 Sel 072 735 0655 admin@athalia.co.za       

Apteekdienste:  Judy Hofmeyr     Tel 0515226089  epos apteekdienste@athalia.co.za

Inwonersake & Verblyf Navrae :  Sarie Els Sel 0798266363   Tel 0515226089  epos:  navrae@athalia.co.za  

Maatskaplik   Jacques Brits   Sel 0744119524  Tel:  051 5221131   epos   maatskaplik@athalia.co.za         

Direkteure:

Ans Coetzee     Sel 0824676471              ans@athalia.co.za

Annélize vd Walt   Sel 0728381088    epos annelize@athalia.co.za 

                       

           

KANTOOR: 25 de Jager Str, Fichardtpark, BLOEMFONTEIN 9317    

Tel: 051 5226089   e-pos  finansies@athalia.co.za

Bankbesonderhede:      Rek: Athalia Uitreik : Eerste Nasionale Bank 

                                     Rek Nommer: 62 485 902 805: Takkode 25 20 05