Inskrywingsvorm
 1. Onder watter kategorie wil u inskryf?  Kies asb een kategorie
 2. Grootouer(s) Van
  Verskaf asb u naam en van
 3. Naam van Oupa
  Verskaf asb u naam en van
 4. Ouderdom
  Verskaf asb u ouderdom
 5. Naam van Ouma
  Verskaf asb u naam en van
 6. Ouderdom Ouma
  Verskaf asb u ouderdom
 7. Woonadres
  Verskaf asb u woonadres
 8. Heg asb 'n foto aan
  Oeps, het u dalk nog nie 'n foto geneem nie?
 9. Stuur asb u inskrywings foto (maksimum grootte; 2MB) saam.

 10. Hoekom dink jy dié grootouer(s) is die beste?
  Inligting moet verskaf word
 11. Beskryf kortliks wat “spesiaals” jy eendag van dié grootouer(s) sal onthou?
  Inligting moet verskaf word
 12. Inskrywer se Naam en Van
  Inligting benodig
 13. Kontaknommer
  Verskaf asb 'n kontaknommer
 14. E-posadres
  Geldige e-pos adres ontbreek
 15. Bevestig asb u inskrywing
 16. Sekuriteitskode
  Sekuriteitskode
    Nuwe kodeInvalid Input
 17.