Tuis

About Us

Athalia Outreach Bloemfontein,  Freestate  is an organization with the sole purpose of providing decent homes, food and purpose to people only receiving an old-age pension as well as people with medical disabilities. Whilst maintaining high moral standards with regards to shelter, personal hygiene and decent meals, we want to give a purpose and better self image to old people whom are not able to survive on Government Grand. Athalia sole purpose is also to provide spiritual support to the Athalia inhabitants making them feel worthy and welcome in the community.

Meaning of the name Athalia   -  'God is praised'

Bejaardes is spesiale geskenke van God aan kinders & kleinkinders en verdien om goed versorg te wees en hul goue jare te geniet sonder bekommernis of hul more ‘n dak oor hul kop sal hê of waar die volgende ete vandaan sal kom. Athalia bied hierdie sekuriteit en huislikheid aan hul inwoners.

Om nie net verblyf te verskaf aan die inwoners nie maar vir hul 'n tuiste te skep waar dié bejaarde en gestremde persone vanuit ons gemeenskap wat slegs Staatstoelae, soortgelyke pensioen of ‘n klein salaris ontvang in ‘n veilige omgewing sonder finansiële bekommernis kan tuisgaan en hul goue jare geniet.

Athalia Uitreik Bloemfontein wat op 23 Februarie 2012 gestig is, is ’n geregistreerde nie winsgewende welsyn maatskappy sonder winsbejag.

(NPC No 2013/023023/08)